Crowdfunding w praktyce

Spółki pozyskujące środki w ramach crowdfundingu korzystają najczęściej z wyspecjalizowanych platform takich jak Wspólny Interes, które upowszechniają informacje o prowadzanych emisjach oraz dostarczają rozwiązania pozwalające inwestorom na złożenie zapisów na akcje lub udziały oraz ich opłacenie. Platformy doradzają także jak skutecznie przeprowadzić proces emisji oraz działania marketingowe mające na celu pozyskanie inwestorów i zbudowanie społeczności wokół spółki.

Spółki prywatne dokonujące emisji crowdfundingowych nie podlegają szczególnemu nadzorowi ze strony Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jakkolwiek KNF monitoruje publiczne oferty akcji w trosce o bezpieczeństwo inwestorów. Działalność platform crowdfundingowych nie jest także nadzorowana i licencjonowana, jakkolwiek Wspólny Interes działa zgodnie z zaleceniami KNF sformułowanymi w Stanowisku dotyczącym zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego z 9 kwietnia 2020 r.

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem środków w ramach crowdfundingu, zapraszamy do zgłoszenia swojego projektu poprzez kontakt na adres mailowy biuro@wspolnyinteres.pl lub przez formularz kontaktowy. Zespół i partnerzy Wspólnego Interesu zapewnią Ci kompleksowe wsparcie w zakresie prawnym, proceduralnym i marketingowym przy prowadzeniu emisji crowdfundingowej. Więcej informacji.

Zachęcamy również do zapisania się na newsletter Wspólnego Interesu, dzięki czemu będziesz otrzymywać regularnie artykuły nt. rynku kapitałowego i crowdfundingu oraz informacje o aktualnych emisjach. Być może zainteresujesz się także możliwościami inwestycyjnymi jakie daje crowdfunding.

Partnerzy
serwisu

Zapisz się, żeby dowiedzieć się o nowych projektach
Zamknij